Beditom portar - bättre komfort
och säkerhet för alla varje dag...

 

› Bra att veta

Bra att veta

Vilken port ska jag välja? - vipporten, slagporten eller takskjutporten? mer

  • Slagporten anses idag som gammaldags. Dessutom blir dörrar ofta tunga och oisolerade. Med tanke på dimensioner blir porten krångligt att öppna och stänga. Förresten måste den säkras mot okontrollerad instängning t.ex. vid stark vind. Porten kräver även en noggrant planerad och större uppfart för du måste lämna bilen på avstånd lika med eller större än dörrens bredd. Men behövs det en slagport med hänsyn till husets fasad och stil, rekommenderar vi Beditom takskjutport stiliserad att se ut som en slagport.
  • Vipporten kräver mindre arbetsavstånd än slagporten. Själva dörren rör sig dock så att den behöver mycket fritt område omkring. Vipportar är oftast oisolerade och inte särskilt täta. Detta kan bli obekvämt med tanke på vårt klimat, särskilt när det gäller vintermånader där även lite snö kan orsaka problem med att öppna dörren. Vipportens konstruktion använder sig till expanderfjäder som lätt går sönder och är otroligt svåra att justeras. Detta kan leda till obalans i portens dörr och även risk för kroppsskador.
  • Takskjutporten kräver inget arbetsavstånd. Porten rör sig lodrätt inom själva väggöppningen. Beditom konstruktion och tekniska lösningar leder till att våra portar behåller perfekt balans och kräver nästan ingen kraft för att öppnas och stängas. Automatisk öppnare kan monteras direkt utan modifikationer. Du får välja bland många olika öppningssystem vilket betyder att överkarmen verkligen inte behöver vara mycket hög. Beditom portar är alltid isolerade, täta och till skillnad från slag- och vipportar påverkar detta inte hur den fungerar. Extra fördel med Beditom takskjutportar blir rikt erbjudande med olika tillgängliga ribbmönster och färger samt inga extra avgifter för dimensioner andra än standard!

 

Vilka fjäder ska jag välja? Vridfjäder eller spännfjäder? mer

Kullagersmekanism på vridfjädrar i Beditom portar garanterar bättre justeringsmöjligheter än för portar med spännfjädrar. Vridfjädrar placeras på en axel vilket gör det möjligt att justera porten så att den kan stoppas när som helst - både vid rörelsen uppåt och neråt - och den kommer inte att fortsätta automatiskt. Detta blir särskilt viktigt när din port är eldriven - dörrens jämna rörelse påverkar dess belastning och med det samma hela mekanismens livstid och funktion. Vridfjädrar monteras vanligen i par, så fel på ett av dem orsakar inte att porten faller ner utan varning, till skillnad från spännfjädrar. Skadad spännfjäder spärrar garageproten men kan även leda till att rullar faller bort från skenor och hela porten kollapsar. Detta kan orsaka skador på bilen eller kroppsskador på kringstående personer. Vridfjädrar har dessutom längre livstid för de belastas inte så mycket som spännfjädrar. Tack vore vridfjädrar är Beditom portar tystare och perfekt justerade. Med fjäderns avancerade mekanism krävs Beditom port ingen större kraft att öppnas eller stängas, oberoende av storlek.

En dubbel eller två enkla portar? mer

Mycket beror på husets fasad. Ur teknisk synvinkel finns inga hinder för att tillverka en Beditom port tillräckligt stor för att 2 bilar kan köra in i garaget samtidigt (gäller även lastbilar). Tänker du på pengar blir en dubbelport billigare.

Vilken värmeisolering är bättre? - polyuretanskum eller cellplast? mer

Polyuretanskum, som används på Beditom portar, har bättre värmekoefficient. Freonfritt polyuretanskum är mer teknologiskt avancerat, mer beständigt och det oxiderar inte. Cellplastisolering kan användas på väggar men t.ex. taket isoleras inifrån först och främst med just polyuretanskum.

Kan jag ha fönster på min Beditom port? mer

Inget problem, vi kan montera olika fönster på den port som du köper hos oss. Vi har dokumentation på alla tillverkade av oss portar så vi vet vilka tekniska modifiationer som krävs för att det ska fungera. Det kan dock hända att vi blir tvungna att byta ut vridfjädrar för portens vikt ändrar om vi skär ut en del och monterar ett fönster och det blir omöjligt att justera befintliga fjädrar.

Kommer jag att få mitt energicertifikat om jag monterar en Beditom port? mer

Beditom portar uppfyller allra högsta krav när det gäller energicertifikat. Högt isoleringsvärde på olika paneler och deras förbindelser samt hela portens fantastiska täthet garanterar inte bara att du får certifikatet men även att du verkligen kommer att spara energi. Värmekoefficient på våra portar blir lika med 1,1 – 1,3 W/m2K (beroende om du monterar fönster i porten eller inte). För att jämföra - bara de bästa och dyraste fönster på marknaden har en värmekoefficient lika med 1,1 W/m2K.

Kan jag själv måla min Beditom port? mer

Beditom portar är redan ytbehandlade och kan målas på samma sätt och enligt samma regler som alla andra lackbehandlade stålytor. Tänk dock att du måste rengöra och blästra ytan, spackla alla sprickor eller ojämnheter och följa alla tillverkares anvisningar angående färgen du vill använda. Med hänsyn till portens stora, homogena ytor rekommenderar vi sprutmålning som utförs av en behörig person med tillräckliga kunskaper. För vinylytor (träliknande med woodgrain-struktur osv.) får man använda endast färger avsedda för just sådana ytor.

Hur mycket kostar det att montera en garageport? mer

Det går inte att säga direkt. Allt beror på många olika saker. Viktigaste faktorer som påverkar monteringskostnader är:

  • garageportens storlek och typ
  • portens extra utrustningportens drivsystem
  • om det behövs demontering av den gamla porten
  • om det finns olika förhållanden som kan försvåra monteringen, t.ex. bestämda arbetstider eller möjlighet att endast jobba över en helg.

Vill du veta exakt fråga Beditom återförsäljare och berätta om alla dina behov. Endast då får du veta precis hur mycket det kostar. Detta blir också den slutliga värderingen. Du får inga oönskade överraskningar, som t.ex.: "jaa..., men det kommer att kosta mer för....". Varsågod och fyll i kontaktblanketten.

Hur stor skulle en garageport bli? mer

För enblisgaragen och de flesta personbilar räcker det med bredd på 2500 mm. Har du ett garage på två bilar som står bredvid varandra rekommenderas det portar med bredd på 4800-5000 mm, beroende på bilarnas typ och storlek.

Har du ett terrängfordon, stadsjeep eller minibuss rekommenderar vi en port som monteras på en väggöppning som är minst 2250 mm hög. För vanliga personbilar räcker det med höjd på 2125 mm. För de flesta skåpbilar passar portar som monteras på en bäggöppning som är minst 2500 mm hög. Tänk även att de moderna bilmodellerna kommer troligen att bli större och större. Bestämmer du dig att bygga ett garage eller byta ut porten glöm inte att Beditom portar har längre livstid än genomsnittlig användningstid för en, två eller även tre bilar i rad (andra portar på 4,5 meters bredd garanterar inte denna komfort).

Garageports höjdstandard var tills idag 2,125 m. Detta räcker för standarddimensionerade bilar av sedan- och kombi-typ. Men tänker du att köpa terrängfordon, minibuss eller stadsjeep i framtiden kanske blir det enklare att välja portens höjd på 2,250 eller 2,375 m. Vill du ha en skåpbil behöver du en port med höjd på 2,5 m.

Hur mycket plats på överkarmen behöver en Beditom takskjutport? mer

Vi har olika lösningar på hur man kan montera porten. Som standard behövs 30 cm på överkarmen. Då monteras vridfjäder på överkarmen och det finns tillräckligt med plats att utrusta porten med valfri eldrivsystem. Vid behov kan vi tillverka en port som kan monteras på överkarm med 10 cm och även då kan du använda eldrivsystem för att öppna och stänga porten.

Hur kraftig eldrivsystem behövs för min Beditom port? mer

Kraften anpassas efter portens storlek och typ. Beditom portar är otroligt bra balanserade så kraften som behövs för att öppna dem blir lika med 2-4 kg (då kan du öppna porten med en hand utan större ansträngning). Detta betyder att man kan montera valfritt eldrivsystem från alla möjliga tillverkare, bara det passar till portens storlek. Beditom rekommenderar dock för sina portar drivsystem och utrustning från det tyska företaget Sommer. Tillverkade speciellt för oss Sommer drivsystem och utrustning är pålitliga, av bästa kvalitet och anpassade till den europeiska marknaden (uppfyller EU-krav och har lämpliga certifikat).

Hur kan jag förbereda garaget för montering av Beditom port? mer

Porten anpassas noggrant till infartsöppningen i garaget därför blir det bäst om den monteras på ett redan putsat garage med färdigt golv. Kontrollera om det inte finns några hinder (som takbalken eller avloppsrör) som skulle blockera porten eller försvåra montering av öppningssystemet. Glöm inte om befintliga fönster och dörr i garaget och kontrollera att de inte kommer att störa portens montering och fungerande, då porten förflyttas horisontellt utanpå taket. Ta reda på hur alla elledningar går i garaget, även om de är dolda. De skulle absolut inte finnas i närhet av portens skenor eller mekanismer. Porten kan visst monteras även på ett garage som inte är färdigbyggt, observera dock att golvnivån markeras tydligt (gäller slutliga nivån, dvs. ta hänsyn till eventuella kakel osv.). Oputsad väggöppning måste bli jämn på alla ytor. Tänk på att markera tjocklek på öppningens inre isolering. Glöm inte att du skulle kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att slutjustera porten när alla puts- och isoleringsarbeten är avslutade.

Har alla takskjutportar samma konstruktion och utrustning? mer

Det finns många garageport tillverkare. Produktens kvalitet och pris beror också på beslag och utrustning. Det viktigaste hos Beditom är att garantera portens långa användningstid och felfritt fungerande därför utrustas våra portar, till skillnad från andra tillverkare, endast med pålitliga och kontrollerade delar, t.ex. högkvalitets lösningar som kullager rullar inte glidlager osv. Tätningar tillverkas av teknologiskt avancerade material, tätningsdelar konstrueras på den modernaste produktionslinje i hela Europa, skenor tillverkas av varmförzinkat stål utan plastdelar, hållbara och pålitliga gångjärn och glidskenor är noggrant designade och tillverkade. Som i alla branscher blir vi tvungna att konkurrera med andra, ibland större tillverkare, därför satsar vi allt på specialisering. Detta gör det möjligt att ha bättre priser utan att minska portens kvalitet.

Kan jag montera min Beditom port själv ? mer

Beditom takskjutportar är, till skillnad från andra portar, verkligen monteringsvänliga. Med hänsyn till portens storlek och att den måste monteras med ytterst noggrannhet rekommenderas dock att arbeten utförs av en behörig och av oss utbildad personal. Några delar kräver fackverktyg och monteras vridfjäder av en person utan utbildning och lämplig utrustning kan detta leda till en olycka. Monteringskvalitet blir ju nyckeln till att porten fungerar felfritt i många år. Fel montering kan orsaka problem i daglig användning och även allvarliga skador.

Hur går det till att montera en takskjutport? mer

Efter att porten blir tillverkad enligt din beställning kommer vi att kontakta dig och bestämma över monteringsdatum. Vanligtvis tar det ca. 2-4 timmar att montera en garageport, beroende på t.ex. tillgång till ström, öppningens skikt, om det finns golv i garaget osv.. Dessutom måste vi tänka på om porten har extra utrustning och om den är eldriven. Efter avslutad montering kontrolleras porten och alla skyddsanordningar. Därefter förpliktas monteringspersonalen att utbilda dig om hur du ska använda porten samt överlåta bruksanvisningar, garantikort och besiktningskort. Med det samma tillämpas porten för användning och omfattas med vår garanti.

Vad ska jag göra om jag har en valvdörröppning i garaget? mer

Beditom portar monteras inifrån. Därför det enda som krävs är att det finns en inre överkarm med höjd (räknat från valvets yttre ändar) lika med h > valvets djuphet + 10 cm.

Var kan jag köpa Beditom portar? mer

Vilket underhåll krävs för Beditom portar? mer

Beditom portar kräver inte mycket från användaren, det enda är regelbunden rengöring. Särskilt alla mekaniska delar måste bli fria från smuts och lätt smörjda med allmänt tillgängliga smörmedel i spray. Med tanke till portens konstruktion och våra mångåriga erfarenheter inom tillverkning och montering av takskjutportar kräver vi att garageporten undergår en kontrollbesiktning under det första användningsåret. Vi vet att byggplatsens grova arbetsförhållanden som uppstår vid arbeten med cement som putsning, spackling eller golvläggning osv. kan skada portens mekanismer.

Därför krävs det att du kontaktar en behörig servicepersonal efteråt som kommer att justera porten igen (det kan t.ex. hända att golvnivån ändras med några mm). Det blir också nödvändigt att kontrollera portens balans och alla skyddsanordningar som kunde ha skadats av damm skapat under byggarbeten. Bästa kvalitet och tekniska lösningar som används för Beditom portar betyder att du kanske inte ser att porten inte går som den ska. Tyvärr även om du inte ser det från början kommer det att påverka portens användning i framtiden.

Är Beditom portar värmeisolerade? mer

Alla våra portar tillverkas av en 4 cm tjock varmisolerad panel. Till skillnad från andra tillverkare finns här inga portar som inte uppfyller alla UE-krav för värmeisolerade garageportar. Tyvärr kan det hända att det finns portar på marknaden som andra tillverkare inte kan sälja i andra länder med hänsyn till lokala normer eller brist på intresse från medvetna kunder. Ibland kallas portar för isolerade även om de tillverkas av sämre och tunnare (2 cm) paneler som inte uppfyller kundens krav för värmeisolering.

Kan jag välja färgen på min Beditom port så att den blir lika med fönster och dörrar på mitt hus? mer

Javisst. Allt vi behöver är ett RAL-nummer för färg med vilken du har målat dina fönster och dörrar och du får en port med identisk eller åtminstone likadan nyans. Tänk dock på att färgen kan se olika ut på stora ytor, sådana som en garageport, än på en smal fönsterpost. Själva utseende beror på ytans struktur (t.ex. är den slät eller inte) och belysning. Har du träfönster eller fönster med faner, kan vi välja ett liknande ur vår rika palett med olika färger och fanermönster.