Beditom portar - bättre komfort
och säkerhet för alla varje dag...

 

› Drivsystem för industriportar

Drivsystem för industriportar

Beditom industriportar uppfyller alla krav som ställs för sådana produkter när det gäller funktionalitet och lagen. Pålitliga och hållbara GFA Elektromaten drivsystem med många alternativfunktioner är en perfekt komplettering av våra industriportar. Automatiken från det tyska företaget GFA Elektromaten uppfyller alla, även de mest stränga, europeiska och världsstandarder. Vi har alla intyg och certifikat som krävs för montering och användning av automatiska industriportar på alla anläggningar.

SI "Säkerhetsdrift"
SI "Säkerhetsdrift"är ett speciellt drivsystem för industriportar som måste skyddas mot fall. Drivsystemet omfattar en patentbelagd gripanordning. Drivsystemet monteras direkt på portens axel. naped_nasadowy_bezpieczny_si 
  mer

 

KE Kedjedrift
KE Kedjedrift är ett speciellt drivsystem till industriportar. Portens axel drivs med en kedjedrift. För laster som måste skyddas mot fall krävs det en separat gripanordning. naped_lancuchowy_ke 
  mer

 

SE drivsystem för takskjutportar
SE drivsystem för takskjutportarär ett speciellt drivsystem avsett för takskjutportar som viktbalanseras. Drivsystemet monteras direkt på portens axel. naped_do_bram_sekcyjnych_se 
  mer

 

Särskilda drivsystem
GFA-Elektromatten, ledande tillverkare av drivsystem för industriportar, erbjuder även individuella lösningar. naped 
  mer

 

FG Gripanordningar
För portar och andra laster som skall skyddas mot fall enligt normen DIN EN 12453. Separata gripanordningar används för obalanserade, kedjedriven garageportar.  urzadzenia_chwytajace_fg 
  mer

 

Styrsystem för portar
En av viktigaste faktorer som påverkar portens felfritt fungerande är dess styrsystem. GFA-styrsystem för portar är pålitliga, hållbara och enkla att använda. Styrsystemet ansluts till portens drivsystem med fasta stickanslutningar.  uklady_sterowania_do_bram 
  mer