Beditom portar - bättre komfort
och säkerhet för alla varje dag...

 

› Drivsystem för ingångsportar

Drivsystem för ingångsportar

Stiga ut ur bilen, öppna porten för hand, köra vidare några meter, stiga ut ut bilen igen för att stänga porten?
Med moderna drivsystem allt detta är borta. Drivsystemet är lättmonterat och kommer att vara en mycket lönsam investering. Det räcker att trycka på fjärrkontrollens knapp och porten öppnas automatiskt. Du kan öppna och stänga både garageporten och ingångsporten med en och samma fjärrkontroll!

 

Drivsystem för slagportar

Drivsystem för skjutportar

Twist 200 - slagportar

Twist 200 – löser alla problem med att öppna och stänga slagporten. Oberoende på väderförhållanden kommer porten att öppna sig bekvämt och tyst varje gång du...

Jive 200 - slagportar

Underjordiskt drivsystem för slagport - elegant och bekvämt. Med nyaste tekniska lösningar undviker du att titta på slagportens manöverdon. Gör det möjligt att styra porten...

Twist XL - slagportar

Twist XL drivsystem avses för tunga portar där en del kan väga upp till 500 kg. Kraften och detaljerad styrning garanterar jämn rörelse - utan stötar - även på en mycket stor...

Gator 800 - skjutportar

Gator 800 – pålitligt drivsystem för skjutportar till ett bra pris.

SM 40 T- skjutportar

SM40T - säker, elektromekaniskt drivsystem för skjutportar.