Beditom portar - bättre komfort
och säkerhet för alla varje dag...

 

› Metrik

Metrik

Användning av material tillgängligt på Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. webbsidan

 1. Det är tillgängligt att att använda Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. webbplatsen, inklusive kopiering, visning och spridning med undantag för ändringar, som helhet eller delvist.
 2. Följande delar copyrightskyddas eller skyddas enligt immaterialrätt:
  - egna grafiska element
  - egna namn
  - egna grafiska och verbala element
  - övriga unika symboler på webbsidan.
 3. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. har ensam rätt att använda dessa element och symboler om inte annars utgår från licensvillkor för mjukvara som används för att skapa webbsidan. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.
 4. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J webbsidan är copyrightskyddad.
  Bryter du mot Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.:s immaterialrätt leder det till en rättegång.
 5. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. har alla rätt till webbsidan, dess grafiska element, layout eller alla andra element.
 6. Material på Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. webbsidan får publiceras endast med Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. samtycke och godkännande.

 

PERSONLIGA UPPGIFTER och övriga upplysningar som överlämnas till och från Beditom – Z. Bednarczyk Sp. J.

 1. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. härmed förklarar att alla personliga upplysningar inte kommer att bli tillgängliga för tredje personer. Att lämna personliga uppgifter är frivilligt dock utelämnar man dessa blir det omöjligt att utföra aktiviteter som blev grunden till själva frågan. Uppgifterna kommer att användas endast i Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.:s marknadsföring och tekniskt syfte med tanke på webbsidans funktionalitet.
 2. Personliga uppgifter som lämnas till Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. webbsidan avses som konfidentiella. Företaget får lämna dem vidare endast till myndigheter och statliga institutioner med grunden till personuppgiftslagen och lagen om konfidentiell handelsinformation.
 3. Dataöverföring med hjälp av Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. webbsidan eller uppgifter överlämnade till Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. på ett annat sätt betyder godkännande att uppgifterna får användas för marknadsföring och i tekniskt syfte.

 

Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.:s ansvar

 1. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. tar inget ansvar för felaktig användning av uppgifter som finns på dess webbsida, särskilt när det gäller reklammaterial och tekniska presentationer för projekt. Alla presentationer, grafiska element osv. som finns på Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. webbplatsen kan betraktas endast som ett exempel.
 2. Reklammaterial som finns på Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. webbsidan är en reklam på varor som erbjuds av Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. och kan inte anses som ett handelserbjudande enligt artikel 66 i polska civilrättslagen.
 3. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. har rätt att ändra webbsidans innehåll utan förhandsmeddelande.  Innehållet kompletteras ständigt men upplysningar och data kan ha ändrats under tiden. Därför kan Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. inte garantera att alla upplysningar på webbsidan är aktuella och kompletta.
 4. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. tar inget ansvar för materiella och icke-materiella skador som orsakas direkt eller indirekt av användning av webbsidan. Användaren själv står för risken att använda sig till upplysningar som finns på webbplatsen.
 5. Ägaren och/eller Tillverkaren tar inget ansvar för:
  • några som helst skador orsakade av fel på e-posten som skickades på kundens adress,
  • felanvändning av upplysningar som skickades till kundens adress av tredje personer, omöjlighet att skicka beställda informationsmaterial angående webbsidans innehåll om felet inte åligger Ägaren och/eller Tillverkaren,
  • förlorade data med hänsyn till fel på kundens utrustning,
  • tredje personer som bryter mot lagen eller andra förhållanden som Ägaren och/eller Tillverkaren inte kan råda över.
 6. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. tar inget ansvar för andra webbsidor med länkar på företagets webbsida och förklarar att den dag länken publicerades var deras innehållet lagligt. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. tar inget ansvar för materiella och icke-materiella skador som orsakas direkt eller indirekt av användning av webbsidor med länken på företagets webbsida. I fall det finns länkar till Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. webbsidan på andra webbsidor, tar Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. inget ansvar för eventuella skador som orsakades av information på webbsidor som ägs av tredje personer.

 

Att använda Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. webbsidan, inklusive alla e-post tjänster, blir lika med godkännande av alla villkor som beskrivs på denna sida, utan några som helst förbehåll. Om du inte godkänner dessa villkor är du inte berättigad att använda sig till varken webbplatsen eller e-post tjänster som erbjuds av företaget. Läs därför alla villkor noggrant.

<