Beditom portar - bättre komfort
och säkerhet för alla varje dag...

 

› Öppningssystem, konstruktionsmöjligheter och monteringssätt.

Öppningssystem, konstruktionsmöjligheter och monteringssätt.

Optimalt planerade projekt eller modernisering av befintliga objekt kräver rätt system för att öppna portar. Väljer du rätt förbättrar du inte bara byggnadens infrastruktur men även själva utnyttjande av garagets utrymme. Alla portar från Beditom kan utrustas med valfritt öppningssystem som kan monteras under alla byggförhållanden. Nedan följer olika porttyper, krav för deras öppningssystem och montering samt exempel på hur man kan montera skjutningssystemet.

STL STANDARD ÖPPNINGSSYSTEM (tillgängligt även i vinklad version som STL-INC)

Styrsystem för portar
Styrsystem för portar
Portens bredd i mm
Bmax = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
 
Överkarmens minimala höjd i mm
dmin = 420 dla H > 5570 dmin = 510
Djup p = H + 660 (mm)
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

 

LHR LÅGSYSTEM MED BAKRE AXEL

Styrsystem för portar
Styrsystem för portar
Portens bredd i mm
Bmax = 5000
Max vikt
300 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 5000
 
Överkarmens minimala höjd i mm (utan spännare) dmin = 205 Överkarmens minimala höjd i mm (med spännare) dmin = 240
Djup utan spännare
p = H + 763 (mm)
Djup med spännare
p = H + 763 + 500 (mm)
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 155
b = 155
a = 155
b = 325
a = 155
b = 395

 

HL HÖGSYSTEM

Styrsystem för portar
Styrsystem för portar
Portens bredd i mm
Bmax = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
 
Systemets höjd HL = d - E
H 4800
HL 1370
H 4800
HL 2500
H 6000
HL 4100
E = 240 E = 305 E = 360
Djup p = H - HL + 990
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

 

VL LODRÄTT SYSTEM (tillgängligt även med lägre axel VLo)

Styrsystem för portar
Styrsystem för portar
Portens bredd i mm
Bmax = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
 
Överkarmens minimala höjd i mm
dmin = H + 300
Djup ( H < 3300 )
p = 425
Djup ( H > 3300 )
p = 475
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

 

HL-INC VINKLAT HÖGSYSTEM

Styrsystem för portar
Styrsystem för portar
Portens bredd i mm
Bmax = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
 
Systemets höjd
HL = d - E
H 4800
HL 1370
H 4800
HL 2500
H 6000
HL 4100
E = 240 E = 305 E = 360
Djup p = H - HL + 990
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

 

HLo HÖGSYSTEM MED LÄGRE AXEL

Styrsystem för portar
Styrsystem för portar
Portens bredd i mm
max = 8000
Max vikt
700 kg
Portens höjd i mm
Hmax = 6000
 
Djup
p = H - HL + 990
Manuell öppning (mm) Kedjedrift (mm) Drivsystem (mm)
a = 100
b = 100
a = 100
b = 280
a = 100
b = 350

 

Markering:
H = portens höjd   a = vänstra dörrpostens bredd   p = minimal djup
B = portens bredd   b = högra dörrpostens bredd   d = karmens höjd
E = axelmått   HL = högsystem   x = lutningsvinkel

 

PORTENS UPPHÄNGNING MED HÄNSYN TILL HÖJD

för portar lägre än 3500 mm   för portar med höjd mellan 3500 och 5000 mm   för portar högre än 5000 mm
   

 

MONTERINGSEXEMPEL

i väggöppningen   på muren   på lättkonstruktion